Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 25/2 2020


                    Varmt välkomna till årsmöte den 25/2 kl. 19:00. Vi bjuder på lätt förtäring.

Dagordning enligt följande.

1      Mötets öppnande

2      Val av mötesfunktionär

    a  Ordförande

    b  Sekreterare

    c  Protokolljusterare och rösträknare

3      Godkännande av föredragningslista

4      Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5      Godkännande av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse

6      Kassörens räkenskapssammandrag

7      Revisorernas berättelse

8      Beslut om ansvarsfrihet

9      Val av styrelse för 2020

    a  Ordförande   

    b  Ledamöter för 2 år   

    c   Suppleanter för 1 år  

10     Rätt att teckna

     a  Föreningen  Ordförande eller kassören var för sig

     b  Föreningens bankgiro  Kassören ensam eller ordförande+ 1 ledamot

11     Val av 2 revisorer och 1 suppleant för 1 år

12     Val av ledamöter för sektioner för 1 år

      a  Skyttesektionen

      b  Aktivitetssektionen

13     Val av valberedningen varav 1 sammankallande för 1 år

14     Beslut om medlemsavgifter för 2021 Familjekort 350:- vuxna 175:- 18 och yngre 75:-

15     Fastställande av verksamhetsplan för 2020

16     Avtackningar

17     Motioner

18     Mötets avslutning        

Uppdaterad: 10 JAN 2020 18:13

 

Postadress:
Ihre BTK - Bordtennis
Bengt-Åke Karlsson, Askaremålavägen 228
37492 Asarum

Kontakt:
Tel: 0708140614
E-post: This is a mailto link

Se all info